Falfűtés panel falra, mennyezetre, tetőterekbe. Hőszivattyú és geotermikus energia.

Építési bírság

Építésügyi bírság

 

            Az építtetőknél visszatérően előkerül az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő kivitelezés gondolata, hogy megspórolják a tervezés, és az engedélyezési eljárás költségeit, vagy a megengedettnél nagyobbat építsenek. Ilyen esetekben csak azt lehet mondani, hogy fel kell készülni ennek várható következményeire is. Az építésügyi bírsággal kapcsolatos eljárás részleteit a 245/2006 (XII.5.) korm. rendelet szabályozza. Amennyiben megállapítják az engedély nélküli építkezés, vagy az engedélytől eltérő kivitelezés tényét, a kiszabott bírság számítása az építmény számított értéke, figyelembe véve a készültségi fokot is. Ebben az esetben az építmény értékének kiszámításánál nincs jelentősége annak, hogy a konkrét családi házat mennyi pénzből, milyen módon, milyen anyagból építették, a számítást az említett rendelet alapján kell elvégezni.

            A rendelet értelmében az egyes építmények értékét a következő összegek alapján kell számítani:

családi ház, üdülő, hétvégi ház – legfeljebb két egység        140.000 Ft/m²

többlakásos épület                                                                  160.000 Ft/m²

gépkocsitároló, fedett gépjárműbeálló, kerékpártároló                100.000 Ft/m²

 

            Most csak a családi házakkal kapcsolatos leggyakoribb példákat emeltük ki. Fenti összegeket az épület összes bruttó szintterületével kell szorozni. A bruttó szintterület egyszerűen meghatározva az épület külső kontúrja által körbe zárt terület, a tetőtéri szinten csak az 1,90 méternél nagyobb belmagasságú területekkel számolva. Ezeket a területeket minden szinten összeadva kapjuk az épület összes bruttó szintterületét.

Ha példának veszünk egy 8m * 17m méter befoglaló méretű, földszintes családi házat, akkor annak értéke:

8m * 17m = 136 m²   

136 m² * 140.000 Ft/m² = 19.040.000 Ft, tehát közelítőleg 19 millió Ft – ez a kiinduló érték.

 

            Az építmény értékét a készültségnek megfelelő szorzóval csökkentik, a szorzókat a rendelet a következők szerint határozza meg:

megkezdett munkanem

 

alapozási földmunka, és alapozás

0,1

függőleges teherhordó szerkezet

0,2

födém építés

0,4

tetőszerkezet

0,6

válaszfalak

0,7

vakolás

0,9

burkolás

1,0

            Ha az eljárás idején az épület még kivitelezés közben van, akkor a készültségének megfelelő szorzóval számítják az értékét.

 

            A bírság mértéke (szintén csak a családi házak esetében jellemzőeket kiemelve):

engedély nélküli építés esetén

50%

engedélytől eltérő építés esetén

40%

engedély nélküli bontás esetén

30%

 

            Tehát ha példa családi házunkat engedély nélkül építették meg teljesen készre,

a büntetés mértéke: 19.040.000 * 50% = 9.520.000 Ft

Ha esetleg még ehhez hozzáépít egy 70 m²-es télikertet is akkor értelemszerűen a 9.520.000 Ft bírsághoz még hozzáadódik

 70 m² * 140.000 Ft * 50% = 4.900.000 Ft  

Tehát a kiszabandó bírság 9.520.000 Ft + 4.900.000 Ft =     14.420.000.Ft    (mindenképpen elgondolkodtató)

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ilyen esetekben az első határozat fennmaradási engedély kérelem beadására kötelezi az építtetőt, a szükséges összes formai elem, tervek stb., elkészíttetésével, beadásával. Nyilvánvalóan ennek összes költségével együtt. (becsült érték: +500.000 Ft)

            Még egy adalék, megtörtént eset.

Egy kisváros építésügyi előadója helyszíni szemléinek egyikén észrevett egy engedély nélküli családi ház építkezést azon a területen, ahol aznap hivatalos ügyben járt. Az építtetőt a helyszínen kérdőre is vonta, aki a hallgatását kérte és valószínűleg a kérését némi pénzel is nyomatékosította (vesztegetés Btk.250.-255 §) , mert a hivatalnok hivatali kötelességét megszegve nem jelentette az esetet.

Soha nem derült volna fény sem az engedély nélküli építkezésre, sem a vesztegetésre, ha az engedély nélkül építkező személy az ott dolgozó embereket a megállapodás szerint kifizeti. A normális elszámolás nem történt meg. A ki nem fizetett munkások egyike bement az építésügyi osztályra és éppen az érintett előadónak megtette a bejelentést az engedély nélküli építkezésről szóban, valamint tájékoztatta arról, hogy írásban is bejelenti a másodfokú hatóságnak, biztos ami biztos.

Miután a hivatalnok számára bizonyossá vált, hogy a szabályszegés kiderül, elhatározta, hogy a várható nagyobb bajt elkerüli és felfedi a rendőrségen a vesztegetést. Állásából ugyan azonnal kirúgták, de a börtön büntetést megúszta az alábbi § alapján.

            Btk.255/A. § (1) Nem büntethető a 250. § (1)-(2) bekezdésében, a 251. § (1) bekezdésében, a 252. § (1) bekezdésében és a 255. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja, és az elkövetés körülményeit feltárja.

(2) Nem büntethető a 253. §-ban, 254. §-ban és 255. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

            Amennyiben az anyagilag sértett ember nem a másodfokú építéshatóságnál teszi meg a bejelentését az engedély nélküli építkezésről, hanem a rendőrségen tesz feljelentést a vélt vesztegetés miatt, az azonos mértékű építési bírság kiszabása mellett, a botrány nagysága sokszorosa lett volna a ténylegesen megtörténtnek.

            A vesztegetés nem csupán a leggyakoribb és legsúlyosabb bűncselekmény a közélet tisztasága elleni bűncselekmények körében, hanem a legnehezebben felderíthető magatartás. Ennek az oka abban foglalható össze, hogy a vesztegetés mindkét oldalán az aktív és a passzív vesztegető egyaránt érdekelt abban, hogy cselekményük rejtve maradjon. Ezért biztosítja a törvény a büntetlenséget annak az érintett félnek amelyik felfedi a cselekményt, még mielőtt az a hatóság tudomására jut.

            Az eset másik szereplője az építtető, 14.420.000 Ft-os építési bírságot kapott és a vesztegetésért felfüggesztett börtönbüntetést.