Falfűtés panel falra, mennyezetre, tetőterekbe. Hőszivattyú és geotermikus energia.

Energiahatékony házak

Mit jelent az A kategóriás családi ház?

Szerző: Vértesy Mónika
2009-02-12

 

2009. január 1-én hatályba lépett az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. Tudod-e, hogy mit jelentenek a különböző kategóriák?Ahhoz, hogy többet megtudjon a rendelet bevezetésének körülményeiről és fogadtatásáról, olvassa el Elégedettek lehetünk az új tanúsítási rendelettel? című írásunkat. Ne de milyen is az „A" kategóriás ház? A rendelet az épületeket energetikai minőségük szerint osztályozza és egy összesített mutatóval jellemzi. (Kiszámításának módját a 7/2006. TNM rendelet határozza meg. A számításhoz az épület telepítésén, a homlokzatok benapozottságán, a szomszédos épületek hatásán, valamint más klimatikus tényezőkön, az épület hőszigetelő képességén, épületszerkezeti és más műszaki tulajdonságain, az épületgépészeti berendezések és rendszerek jellemzőin, a felhasznált energia fajtáján, az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényen, továbbá a sajátenergia-előállításon túl a vizsgált épületet geometriai tulajdonságait és rendeltetését is figyelembe kell venni.) A rendelet a következő minősítési osztályokat állapítja meg:

 

  A+ <55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341< Rossz

 

Láthatjuk, hogy a C kategória jelenti az átlagos színvonalat, a hozzá tartozó százas érték pedig azt, hogy ez egy viszonyítási érték, amely még éppen megfelel a 7/2006 TNM rendeletben előírt követelményeknek. A többi érték az ehhez viszonyított százalékos eltérést mutatja, vagyis minél kisebb az érték, annál inkább elégedettek lehetünk házunk energetikai jellemzőivel. Az A kategória összesített energetikai mutatója 56-75 százaléka a jelenlegi szabvány által megkövetelt értéknek, vagyis ennyivel energiahatékonyabb egy A kategóriás ház egy C kategóriásnál. Ez távolról sem jelenti azt, hogy az átlagos elvárás túlszárnyalása ördöngösség lenne. Tudni kell ugyanis, hogy a hazánkban kötelező értékek engedékenyek, azok elmaradnak a nyugati államokban bevett gyakorlattól. Így tehát mindenkit bátorítanék legalább a fokozottan energiatakarékos A+ kategória megcélzására az energiafelhasználás látványos csökkentésén túl azért is, mert a tanúsítás bevezetésével, és a követelmények közeljövőben várható szigorításával egy ház értékét egyre nagyobb mértékben meghatározza energetikai minősége is.

 

Thermo-Block építési rendszer:

Alapanyag

A Thermo-Block energiatakarékos építési rendszer alapanyaga a német BASF cégtől származó Neopor 2400 típusú expandált polisztirolhab (EPS), ami tartalmaz habosító anyagot és égéskésleltető adalékot. Kiváló hőszigetelő képességgel bír, rendkívül jól alakítható, környezetre és egészségre nem veszélyes.Az EPS legfontosabb jellemzője a hővezetési tényező ( W/m2K). Ez az érték minél kisebb, annál jobb hőszigetelő képességgel bír egy anyag. Mindezta zárt cellákban nyugvó levegőnek köszönhetői mely a későbbiekben sem távozik a cellákból, ennek köszönhetően az energiatakarékos építési rendszer hőszigetelő képessége az idő múlásával sem csökken.

Gyártás

A sztirol gyöngyöket előhabosítják, pihentetik majd formahabosítás és pihentetés után nyerik el az építőelemek a végleges méretüket. Előhabosításkor a gyöngyök megpuhulnak, a gyöngyökön belül apró zárt cellák képződnek, ebből fakad a Thermo-Block energia- takarékos építési rendszer kiváló hőszigetelő képessége.

Tulajdonságok

Az EPS legfontosabb jellemzője a hővezetési tényező (W/m2K). Ez az érték minél kisebb, annál jobb hőszigetelő képességgel bír egy anyag. A jó hőszigetelő képesség a zárt cellákban nyugvó levegőnek köszönhető, mely a későbbiekben sem távozik a cellákból, ennek köszönhetően a Thermo-Block energiatakarékos építési rendszer hőszigetelő képessége az idő múlásával sem csökken.

Élettartam

A Thermo-Block Energiatakarékos Építési rendszer elemeinek anyagtulajdonságai az idő múlásával sem változnak. Hosszan tartó ultraibolya sugárzás (napfény) hatásának kitett elemek esetén az anyag felülete porló lehet. A szakszerűen beépített elemek felülete mindig eltakart, csak a tárolás alatti védelemről kell gondoskodni.

Éghetőség

A tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata, tűzveszélyességi osztályba sorolás az MSZ EN 13501 norma szerint történik. A korábbi szabályozás megnevezései alapján „nehezen éghető” kategóriába tartozik. Az EPS tűzterhelés hatására ég, de az égéshő elvétele után önkioltóan viselkedik. Az égés során nem keletkezik mérgező anyag, az anyagba kevert adalékok miatt a tüzet nem terjeszti tovább.

Környezeti hatás

A Thermo-Block Építési rendszer elemei kémiailag semleges hatásúak, nem tartalmaznak a környezetre, természetre káros hatást kifejtő anyagot, a környezetbe jutva azt nem szennyezik.

 

A+ energiaosztályú ház

Ma már egyre gyakrabban olvashatunk az energiahordozók árának drasztikus emelkedéséről, és a közelgő energia válságról. Ez épületek energetikai követelményeire vonatkozó előírások jelentősen szigorodtak is az elmúlt években, de azok még mindig messze elmaradnak a nyugat-európai normáktól.

Megrendelőinknek minden esetben javasoljuk, hogy egy ház építésekor, felújításakor ne a ma követelményeit, hanem a jövő elvárásait tartsák szem előtt. Egy új épület teljes építési költségét tekintve nem számottevő az a többlet, aminek a ráfordításával "A" vagy "A+" energia igényű házat lehet kialakítani, amelynek energia felhasználása alig 50-75%-a a követelményeknek éppen csak megfelelő épülethez képest. Ez a különbség némiképp vastagabb hőszigetelés, jobb nyílászárók és precízebben szabályozható gépészeti rendszerek beépítésével könnyedén elérhető, és a többletköltség a folyamatosan növekvő energia árak mellett néhány év alatt megtérül. Nem is beszélve arról a komfortérzetről amit egy jól megtervezett épület télen-nyáron egyaránt nyújtani tud.

Az ablakok és egyéb üvegfelületek megfelelő tájolásával, méreteiknek helyes megválasztásával és árnyékoló szerkezetek (pl. redőny) alkalmazásával minden extra költség nélkül elérhető, hogy az épület télen maximálisan kihasználja a nap energiáját, és szoláris hőnyereség formájában azt az épület belső terének felmelegítésére fordítsa. Az árnyékolók ugyanekkor lehetővé teszik, hogy a nyári forróságban az épület belső hőmérséklete ne melegedjen fel az elvártnál nagyobb mértékben, így külön gépi hűtés nélkül is kellemes maradjon a belső légállapot.

 

Passzívház

Az alacsony energiaszintű ház továbbfejlesztése Németországban történt. Ez nem „forradalmian új találmányok” létrehozását jelentette, hanem a rendelkezésre álló építőanyagok és gépészeti eljárások kerültek újfajta módon egymással összekombinálásra és tudományos fölülvizsgálatra. Dr. Wolfgang Feist német épületfizikus elméleti munkáira alapozva 1991-ben épült Darmstadt-Kranichstein-ben a világon az első passzívház, 15 kWh/m2év fűtési energiaszükséglettel.
Ennél a háznál a következő három elv került egymással párhuzamosan alkalmazásra:
- Az egész épületburok kiváló hőszigetelése, beleértve az ablakokat is.
- Passzív-szoláris nyereség optimalizálása nagy, déli tájolású ablakokkal.
- Kontrollált szellőztetés hővisszanyeréssel.
Egy passzívházat nem egy „kályha” fűt, hanem az ablakokon keresztül beérkező napsugárzás és a készülékek (háztartási eszközök, számítógépek stb.), valamint a bentlakók hőleadásából származó, meglévő hő „passzív” felhasználása. A helyiségek levegőjét a hővisszanyerés előmelegíti, ami azt jelenti, hogy az elhasznált levegő hőjét, mely a lakótérből elszívásra került, egy hőcserélő átadja a beszívott friss levegőnek. Ezáltal egy hagyományos, aktív fűtés feleslegessé válik, emiatt beszélünk „passzív” házról. Egy passzívházban nyáron is kellemes a belső hőmérséklet, mivel a hő áramlását kívülről befelé az optimális hőszigetelés megakadályozza. Az ablakokat, mint minden más háznál, egy balkonnal vagy redőnnyel itt is be kell árnyékolni.
Egy passzívházban ezzel egy időben az egyéb energiaszükséglet, különösen a háztartási eszközök áramszükséglete is - hatékony technika alkalmazása által - minimalizálandó. Az összes fajlagos primerenergia-szükséglet egy passzívházban nem haladhatja meg évente a 120 kWh/m2 értéket (beleértve a fűtést, használati meleg víz előállítását és a háztartási áramfelhasználást). Így egy passzívház összesen kevesebb energiát használ el, mint amennyit egy átlagos európai új építésű ház áramra és a meleg víz elkészítésére felhasznál.
A passzívház nem védett márkanév. A darmstadti Passzívház Intézet ettől függetlenül bevezetett egy minősítés rendszert, mely definiálja az építési szabvány részleteit és a kivitelezés ellenőrzésének módját.

 

Aktívház

Ezek az elnevezések olyan házra utalnak, melynél a fűtési energiaszükséglet - beleértve a fűtés áramszükségletét is - teljes egészében regeneratív energiaforrással kerül lefedésre, a pluszenergia-ház ráadásul több energiát termel, mint amennyit felhasznál.
Az energiaigény minimalizálása érdekében ennél a háztípusnál is a passzívház-szabvány elemei kerülnek alkalmazásra, a passzívház-komponensek itt azonban kiegészülnek még egy napelem-rendszerrel is. Ezen házak nagy része nem autark, rá vannak kötve az energiaellátó hálózatra, viszont a napelem-rendszerük által termelt áram éves viszonylatban megegyezik, vagy pluszenergia háznál meg is haladja az energiaellátó hálózatból felhasznált energia mennyiségét.